NATO's birthday summit risks highlighting splits not unity